Distributie Ambalaje Deseuri Medicale

Avand in vedere respectarea legislatiei romane:

  • Legea nr 211/2011 privind regimul deşeurilor;
  • OMS 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza de date privind deseurile rezultate din activitati medical;
  • Standardul Roman SR 13481/2003
  • Acordul ADR Acord european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase, încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr.31/1994, HG 1061/2008 pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României.

 

S.C.  ACTIS DISTRIBUTION SRL – PLOIESTI ,

PRODUCE SI DISTRIBUIE AMBALAJE COMBINATE PENTRU COOLECTAREA  DESEURILOR PERICULOASE / NEPERICULOASE ( conf.OMS 219/2002 si  HG 856/2002 – exclus deseuri si substante inflamabile, explozive, radioactive) rezultate din sistemul sanitar, institutii si societati comerciale

Ambalajele produse si distribuite de catre Actis Distrtibution sunt executate in conformitate cu Certificatele ADR eliberate in Comunitatea Europeana.

Prin calitatea executarii lor, ambalajele combinate produse si distribuite de SC Actis Distribution Srl indeplinesc toate criteriile si dispozitile Codului ADR, conditii de protectie maxima in colectarea, manipularea, transportul si eliminarea finala a deseurilor periculoase / nepericuloase.

Actis Distribution asigura distributia ambalajelor de colectare deseuri periculoase / nepericuloase in intreaga tara, in termen maxim de 5 zile de la emiterea comenzii ferme si in limita stocului disponibil.